Børn og medier

Tore Kargo
Tore Kargo

Mit navn er Tore Kargo.

Jeg tilbyder konsultation til familier og enkeltpersoner, der har spørgsmål til emnet børn og medier, både privat eller i forbindelse med dit arbejde. Konsultationen kan foregå telefonisk (betaling) eller ved møde.

Jeg har hele mit arbejdsliv arbejdet med børn og unge, samt de voksne der har ansvaret for børnene. Det være sig forældre, lærere eller pædagoger.

Jeg er uddannet socialpædagog og master i socialpædagogik. Til hverdag er jeg leder i en socialfaglig tilsynsorganisation.

Du kan få mere at vide ved at kigge på linkedin.com/in/tore-kargo-92772821
eller ved skrive til mig på torekargo@hotmail.com.

Derudover holder jeg oplæg og kurser:

Sociale medier – digital dannelse i skoler og/eller familier

Der er stærke kræfter på spil i forbindelse med børn og unges anvendelse af digitale medier og platforme. Meningerne er mange og holdninger varierer meget. Hvordan kan vi voksne støtte, beskytte og udfordre anvendelsen? Og hvad er på spil, hvis vi ikke interesserer os for hvordan vores børn færdes i det digitale?

Sociale medier og digitale platforme er på samme tid “nødvendige” og “komplicerede” at beskæftige sig med. Der knytter sig et beskyttelsesperspektiv til temaet, fordi nogle børn og unge har svært ved at forvalte mulighederne i det digitale uden at “slå sig” på nogle af de risici, der er derude. Samtidigt er der næsten uendelige potentialer der bør/skal indfries i samarbejde med børnene.

Kursets formål

Det er formålet at sætte sociale medier og digitale platforme på dagsordenen i relation til moderne børne-, unge- familie- og skolestrukturer.

Det er formålet at bidrage med nyeste viden og nyeste tendenser i det digitale. For derved at ruste forældre og lærere til at kunne træffe kvalificerede valg om anvendelsen af digitale platforme i netop deres skole, familie eller forældregruppe. Det er endvidere formålet at kursisterne bliver bevidste om potentialer og risici i det digitale.

Kursets indhold

I relation til målgruppen gives der en tilpasset introduktion og præsentation af nyeste digitale tendenser. Der vil blive inviteret til en drøftelse om digital selvfremstilling med en kritisk tilgang til dennes påvirkningen af individet – herunder også de voksnes.

Kurset beskæftiger sig med to generelle perspektiver – henholdsvis potentialer og risici i det digitale.

Underviseren har ikke svarene til den ”rigtige” anvendelse, men bidrager i højere grad med en vidensbaseret tilgang og vil sikre en refleksion i forhold til målgruppen og opgaven, således at der kan tilrettelægges og etableres en lokal praksis og ekspertise.