Inklusion

Mai-Britt Just
Mai-Britt Just

Mit navn er Mai-Britt Just.

Jeg har været lærer i 27 år, de sidste 12 år som hhv. stedfortræder og skoleleder samt leder af en daginstitution på en lille ø – en såkaldt Enhedsinstitution.

Jeg tilbyder oplæg om inklusion i praksis.

Jeg er optaget af inklusion i både skole og dagtilbud, hvordan bedriver man inklusion i praksis. Hvordan sikrer vi en hverdag, hvor ingen børn føler sig udenfor, og hvor alle børn oplever at være en del af fællesskabet.

Det lyder let, men er det langt fra. Sådan er det, når vi som mennesker indgår i relationer, børn og børn, børn og voksne, forældre og skole, osv. Alle har vi noget på spil.

For mig handler inklusion ikke kun om de børn, der måske har en diagnose eller prædikat på sig. Inklusion handler også om de børn, som kaldes “almindelige” børn, men som har det svært med selvværd, lav tolerancetærskel, ofte lander i konflikter og mangler en “Pyt”-knap.

Hvordan kan vi som professionelle håndtere dette i hverdagen og samarbejde med forældrene omkring det.

Jeg kan kontaktes på tlf.nr. 40751596.