Traumeterapi

Eileen Bouchet
Eileen Bouchet

Jeg hedder Eileen Bouchet.

Jeg arbejder med børn og deres familier. Mit speciale er terapi med helt små børn og traumeterapi/før-sproglig terapi med større børn og voksne.

Traumeterapi kaldes også før-sproglig terapi eller Spædbarnsterapi. En voksen eller et ældre barn kan ligesom det helt lille barn have glæde af spædbarnsterapi. Hvis den voksne i fosterstadiet og/eller i sine tidlige leveår har haft traumatiske oplevelser, vil disse så længe de ikke italesættes binde uforklarlig energi. I dag er vi opmærksomme på tidlige traumers permanente forstyrrelser i børnenes liv.

Formål

I terapien får børnene, med forældrene som vidne, sat ord på tidlige traumer, hvorefter de gennem leg med symboler i sandkassen bearbejder det, som de får fortalt. Børneterapien strækker sig typisk over 6-8 gange. Børn skal ikke som voksne gå i terapi. Hos børn gælder det om så hurtigst som muligt at finde de midler og de ord, der kan lindre barnets smerte og bringe det tilbage i en dynamisk udviklingsproces. De skal hjælpes på sporet, så deres egne iboende sunde kræfter kan styrke deres videre udvikling.

Terapien er uden krav til barnet. Børnene er meget glade for denne form for terapi. De føler sig set, hørt og mødt. Fastlåste mønstre løsner sig, og barnet får troen på livet igen.

Målgruppe

Børneterapien retter sig mod børn som voksne, der viser tegn på mistrivsel, og som vi ved har været udsat for et traume i de første leveår.

Jeg holder temadage for fagpersonale og plejefamilier med fokus på, hvordan man kan tale med selv helt små børn om svære ting på en måde, så barnet bliver set og mødt i sine behov og trivsel øges.

Jeg er konsulent i Dansk Institut for Spædbarnsterapi, hvor nye spædbarnsterapeuter uddannes i Danmark og på Grønland.

Jeg superviserer og coacher fagpersonale, der på forskellig vis arbejder med børn og familier i deres professionelle virke.

Jeg er uddannet Spædbarnsterapeut (www.spaedbarnsterapeut.dk), Supervisor, Yes2Life NLP Master Trained Coach (www.yes2life.dk), Certificeret Stress Coach (www.forebygstress.dk) og socialrådgiver. Herudover er jeg BA i Dansk og Virksomhedskommunikation. Aktuelt er jeg under uddannelse til Integreret psykoterapeut, 4-årig uddannelse hos Yes2Life ApS – Nordisk NLP Akademi. Uddannelsen er godkendt af Dansk Psykoterapeutforening.

Du kan få mere at vide her: www.eileenbouchet.dk.