Anbragte unge

Hanne Lykke Viborg
Hanne Lykke Viborg

Jeg arbejder primært med supervision af plejefamilier, opholdssteder, døgninstitutioner og dagbehandlingsskoler med fokus på forståelsen af anbragte børn og unges udfordringer belyst gennem pædagogisk/psykologisk teori og videre ind i praksisnære metoder i det daglige arbejde.

Foredrag bl.a. om:
Mentalisering.
Tilknytning.
Miljøterapi.
Seksualitet og overgreb.
Den narrative psykologi i behandlingsarbejdet med børn og unge.
Anerkendende pædagogik.
Unge, misbrug og identitet.


Hanne Lykke Viborg
cand.pæd.pæd.psyk.
“Supervision og Sparring”
Mail: kontakt@hannelykkeviborg.dk
Telefon: 53 52 08 61