Gældssanering

Hans Jørgen Hersperger
Hans Jørgen Hersperger. Foto: Jonas Friis

Ofte kan det være hensigtsmæssigt at se på en families økonomi også, når man arbejder med at øge familiens trivsel. Vi samarbejder med en revisor, som kan stå bi med råd og vejledning, hvis det skønnes relevant i forbindelse med f. eks. familiearbejde.

Hvis du kun har brug for råd om gældsanering, kan du f. eks. kontakte din kommune.