Skolefravær

Hans Jørgen Hersperger
Hans Jørgen Hersperger. Foto: Jonas Friis

Børn, der ikke magter at gå i skole, er der kommet fokus på. Det er også blevet klart, at det er et problem, man ofte ikke “bare lige ordner”.

På CEBU på Århus universitet forsker man pt. i emnet. Det står klart, at der er rigtig mange årsager til at børn ikke kan gå i skole. Derfor bliver man nødt til at tage udgangspunkt i hvert enkelt barns udfordringer og arbejde med alle involverede parter: barnet selv, forældre, skole og muligvis andre.

Vi har på min tidligere kommunale arbejdsplads gjort en del for at blive klogere på skolefravær. Siden har jeg selv fulgt op på den viden ved at følge arbejdet i CEBU gennem konferencer og temadage. CEBU er ved at udarbejde et program, der systematiserer det komplekse arbejde, der ofte skal til for at få børn i skole igen. Det kommer til at hedde “back2school”. Det skal jeg uddannes i, når det engang er færdigt.

Indtil da må vi ty til den viden, der allerede foreligger og forsøge at planlægge et forløb for hvert barn og familie individuelt. Med de tiltag, som er nødvendige for netop dette barn. Det kræver altid et tæt og aktivt samarbejde med barnet, familien, skolen og evt. andre.

Dette arbejde kan jeg deltage i, hvis det ønskes.