Børn og seksualitet

Hans Jørgen Hersperger
Hans Jørgen Hersperger. Foto: Jonas Friis

Børns nysgerrighed og udforskning af krop hører som al anden udforskning af verdenen med til en god udvikling. For voksne kan det være svært at adskille voksenseksualitet fra barnets før puberteten og finde en passende tilgang til det. Hvad er ok, hvad ikke? Hvorfor gør barnet det? Hvad skal vi svare på spørgsmålene? Tager barnet skade af at få sat grænser? Hvad er for meget?

Der er god litteratur på området og kompetente sparringsmuligheder, som jeg har støttet mig til i rådgivning af forældre, børnehaver og skoler. I en årrække som del af et kommunalt rådgivningsteam.

Denne viden og erfaring vil jeg fortsat tilbyde forældre, skoler og andre, for hvem den kan være relevant.

Min viden begrænser sig dog til barnets udvikling før puberteten. For børn og unge i og efter pubertet henvises til samme rubrik under Unge.